På svenska

Matias Pajula

Nuorempi Helsinki

#116

Kuntavaalit 2017

Olen ehdolla kevään kuntavaaleissa Kokoomuksen nuorimpana ehdokkaana Helsingissä. Kampanjani tärkeimmät teemat ovat nuorten mahdollisuuksien ja koulutuksen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy, liikenteen järkevä kehittäminen ja nykyisen asuntotilanteen parantaminen. Kampanjassani pyrin korostamaan konkreettisia tekoja ja toimia, joilla nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Uskon, että näihin painopisteisiin panostamalla voimme turvata Helsingin elinvoimaisuuden ja helsinkiläisten hyvinvoinnin myös tulevaisuudessa!

Asuminen

Asumisen korkeat kustannukset rokottavat erityisesti nuoria ja taloudellisesti heikommassa asemassa olevia. Helsingin vetovoimaisuuden ja kehityksen kannalta on tärkeää, että kaupungin asumisen kustannuksia pystytään laskemaan tehokkaasti. Se pystytään saavuttamaan rakentamalla korkeammalle, enemmän sekä paremmin kysyntään vastaavia asuntoja. Rakentamisen turhista normeista ja säädöksistä tulee luopua ensisijassa. Myös tulevaisuuden kaavoituksen tulee olla huomattavasti nykyistä rohkeampaa.

Nuoret

Panostamalla nuoriin panostamme tulevaisuuteen. Helsingissä nuorten asiat ovat hyvällä tasolla, mutta parannettavaakin löytyy paljon. Kehitettävää on nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja laadukkaan koulutuksen turvaamisessa. Erityisen ongelmallista on se, ettei nuorten ääni pääse kuuluviin kaupungin päätöksenteossa. Tällä hetkellä Helsingin kaupunginvaltuustossa ei ole ainuttakaan alle 30-vuotiasta. Kuinka voimme olettaa, että nuorten asioihin paneudutaan jos nuorilla ei ole ollenkaan edustusta valtuustossa?

Liikkuminen

Helsingin asukasmäärän kasvaessa on tärkeää panostaa liikenteen kehittämiseen, jotta kaupungissa pystyy liikkumaan tehokkaasti myös tulevaisuudessa. Liikennejärjestelyjä ja julkista liikennettä tulee kehittää niin, että ne palvelevat kaupunkilaisia yhä monipuolisemmin ja joustavammin, kaikkina vuorokauden aikoina. Esimerkiksi katufillarijärjestelmää tulee kehittää ja laajentaa koko Helsinkiin. Liikenneratkaisut tulee tehdä pitkäjänteisesti ja niin, että ne ovat toimivia ja edistävät liikenteen tehokkuutta myös vuosikymmenien päästä.Matias

Olen asunut Helsingissä koko ikäni. Tiedän millaista on kasvaa ja kehittyä tässä kaupungissa. Olen käynyt koulua niin ydinkeskustassa kuin Viikin peltojen keskellä. Kesät olen viettänyt nuorisotaloilla ja kaupungin uimarannoilla. Tiedän millainen kaupunki Helsinki on ja tunnen sen puutteet sekä vahvuudet.

Olen ollut monessa mukana. Kokemusta vaikuttamisesta omaan niin nuorisolautakunnasta ja Suomen Lukiolaisten Liitosta kuin koko maan nuorisoyhteistyöjärjestö Allianssista ja Kokoomusnuorista. Uskon vahvasti, että muutosta voi luoda vain olemalla itse osa sitä. Siksi pyrin tuomaan nuorten ääntä esiin aina kun siihen on mahdollisuus.

Minulle on tärkeää, että jokainen nuori voi kokea olevansa arvostettu, ja että jokaisen nuoren mielipidettä arvostetaan ja kuunnellaan. Siksi myös Helsingin kaupunginvaltuustoon tarvitaan ihmisiä pitämään huolta siitä, ettei nuorten mielipiteet jää huomiotta. Tilanne, jossa valtuuston nuorinta polvea edustavat yli kolmikymppiset on täysin kestämätön, ja siihen on saatava muutos!

Facebook

30 kertaa #NuorempiHelsinki

Politiikasta ja vaalikampanjoista puuttuu usein konkreettiset kehitysehdotukset. Haluan muuttaa tämän. Olen laatinut listan 30 konkreettisesta asiasta, joita pyrin edistämään mikäli tulen valituksi valtuustoon. En voi luvata pystyväni muuttamaan kaikkia listaamiani asioita, mutta voin vakuuttaa ajavani niitä parhaani mukaan!

Lue ehdotukseni!

Kampanjan tukeminen

Menestyksekäs kampanja tarvitsee myös taloudellista tukea. Tuellanne mahdollistatte mainostamisen niin sosiaalisessa mediassa kuin ulkomainonnassa. Kampanjamme pyörii pienellä budjetilla ja jo pienelläkin tuella on todella suuri merkitys.

Tue tästä